กลไกของระบบประสาทที่เป็นจุดอ่อน

ขั้นตอนของการพัฒนานี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสมองของผู้ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีช่วงเวลาที่สัตว์หรือมนุษย์ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันในการสำรวจเพราะการได้รับประสบการณ์ใหม่เหล่านี้จะช่วยกำหนดสิ่งที่วิถีผู้ใหญ่จะต้องเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการสนทนาและการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพื่อที่เราจะได้เข้าใจกลไกของระบบประสาทที่เป็นจุดอ่อนในช่วงเวลานี้

สำหรับการพัฒนาที่บกพร่องเช่นในความเจ็บป่วยทางจิตซึ่งมักจะปรากฏในวัยรุ่น เพื่อหาวิธีแก้ไขวิถีเหล่านั้น คุณไม่มีระบบควบคุมการยับยั้งที่สมบูรณ์แบบนี้ในวัยรุ่น แต่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลมันรอดชีวิตจากการวิวัฒนาการเพราะจริง ๆ แล้วมันทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเชี่ยวชาญของสมอง การทำความเข้าใจกลไกของระบบประสาทที่รองรับช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ในคู่ของเจ้าคณะของเราเป็นสิ่งสำคัญที่จะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาของสมองและการเจริญเติบโตทางปัญญานี้