การประมวลผลด้วยความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงฉากทำให้อัตราการกระพริบของผู้ชมลดลงทำให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขภาพและเสียงแบบวุ่นวายทำให้เกิดกิจกรรมมากขึ้นในพื้นที่การประมวลผลภาพขณะที่การแก้ไขอย่างต่อเนื่องและมีระเบียบก่อให้เกิดกิจกรรมการประมวลผลด้วยความรู้ความเข้าใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงฉากจะยับยั้งอัตราการกระพริบของผู้ชม

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการไหลเวียนของกิจกรรมสมองจากแก้มท้ายทอยไปทางหน้าผาก สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากฉากเปลี่ยนไปจากแนวทางสามวิธี ได้แก่ ความถี่ในการกะพริบกิจกรรมทางไฟฟ้าในสมองและการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับสมอง การวิจัยยังสรุปได้ว่ารูปแบบการแก้ไขมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้ชม การเปลี่ยนแปลงฉากที่นำเสนอในรูปแบบไดนามิกและวุ่นวายเช่นวิดีโอคลิปทำให้เกิดกิจกรรมมากขึ้นในพื้นที่การประมวลผลภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงฉากอย่างต่อเนื่องและมีระเบียบเรียบร้อย ในทำนองเดียวกันกิจกรรมในพื้นที่หน้าผากที่ดูแลกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นจะดีกว่าเมื่อรูปแบบการแก้ไขมีความต่อเนื่องและมีระเบียบเรียบร้อย