นโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้คน

ของขวัญปีใหม่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้คน เป็นโครงการปกติที่ต้องใช้งบประมาณปกติ ไม่มีอะไรทางการเมืองถึงแม้จะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งนี้ นายพุทพงศ์กล่าวในทำเนียบรัฐบาลนี่เป็นกิจกรรมปกติที่กระทรวงจัดทำขึ้นเพื่อประชาชน ไม่มีอะไรพิเศษ ตัวอย่างเช่นกระทรวงการคลังมีโครงการช่วยเหลือคนยากจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระของประชาชน

โฆษกกล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณถูกจัดสรรมานานแล้วและไม่นานมานี้’ไม่มีเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเมือง’ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลประโยชน์ในระยะสั้นโดยไม่มีเจตนาที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเมือง โครงการเหล่านี้จะยังคงดำเนินอยู่แม้ว่าจะไม่ได้มีการเลือกตั้งในครั้งนี้